Aktualności

16/05/2017

Konferencje BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W BUDOWNICTWIE - 31 MAJ WROCŁAW, 1 CZERWIEC POZNAŃ

Zapraszamy na konferencje szkoleniowe: Bezpieczeństwo pożarowe budynków w aspekcie projektowania, wykonawstwa i odbioru na przykładzie budynku wielofunkcyjnego z częścią usługowo handlową i garażem podziemnym. 31-go maja odbędzie się spotkanie we Wrocławiu, a dzień później 1-go czerwca w Poznaniu. Celem szkoleniowym tegorocznego cyklu konferencji: BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W BUDOWNICTWIE jest przedstawienie pełnej, wzorcowej procedury procesu projektowego związanego z bezpieczeństwem pożarowym budynków.

Podczas konferencji odpowiednio dobrani specjaliści przedstawią krok po kroku tok postępowania projektantów poszczególnych branż pożarowych i rzeczoznawców prowadzący w efekcie do powstania rozwiązań zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

W jej ramach oceniane są elementy wprowadzone i nadzorowane w czasie powstawania projektu przez projektantów i rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, takie jak odległości od obiektów sąsiadujących, przewidywana na etapie projektu i rzeczywista gęstość obciążenia ogniowego, klasa odporności pożarowej budynku i klasa odporności ogniowej elementów budowlanych, podział na strefy pożarowe, systemy i urządzenia przeciwpożarowe i sposób ich współdziałania, zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, wymagania ppoż. dla innych instalacji w budynku.

Program:

I. Wprowadzenie - podstawowe problemy ochrony przeciwpożarowej zakładów przemysłowych na przykładzie zakładu produkcji pianki poliuretanowej, dr inż. Dorota Brzezińska, Politechnika Łódzka

II. Analiza właściwości pianki poliuretanowej ze względu na palność, jako materiału szczególnie niebezpiecznego pod względem bezpieczeństwa pożarowego, dr inż. Maciej Celiński, Centralny Instytut Ochrony Pracy (Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)

III. Ogólne wymagania przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej zakładów przemysłowych na przykładzie zakładu produkcji pianki poliuretanowej. Uzgadnianie projektów pod względem ochrony przeciwpożarowej, mgr inż. Ewelina Szmytke, Rzeczoznawca ppoż., Politechnika Łódzka

IV. Wymagania z zakresu projektowania systemów wentylacji pożarowej w zakładach przemysłowych na przykładzie zakładu produkcji pianki poliuretanowej, dr inż. Dorota Brzezińska, GRID, Politechnika Łódzka

V. Wymagania z zakresu zastosowania systemów gaśniczych wodnych w zakładach przemysłowych na przykładzie zakładu produkcji pianki poliuretanowej, mgr inż. Natalia Namroży, Politechnika Łódzka

VI. Wymagania z zakresu projektowania systemów sygnalizacji pożaru w zakładach przemysłowych na przykładzie zakładu produkcji pianki poliuretanowej, mgr inż. Iwona Żupańska, Politechnika Łódzka

VII. Szczególne wymagania firm ubezpieczeniowych i warunki pozyskania polisy zakładów przemysłwych, mgr inż. Robert Kuczkowski, PZU Lab, Politechnika Łódzka

Zapisy na konferencję przyjmowane są poprzez stronę internetową: www.archmedia.pl.

Zobacz pozostałe wpisy

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi