Aktualności

01/06/2017

Cisza i ciepło = nowy bloczek SILIKAT NT25. Idealny dla ścian oddzielających mieszkanie od korytarza klatki schodowej

Wysoka izolacyjność akustyczna oraz wysoka izolacyjność termiczna, to dwie bardzo pożądane cechy materiałów budowlanych - niestety najczęściej nie idą ze sobą w parze. W przypadku wielu materiałów budowlanych uzyskanie lepszych parametrów cieplnych zwykle wiąże się ze spadkiem ich izolacyjności akustycznej. Dlatego zapewnienie odpowiedniego poziomu izolacyjności akustycznej i odpowiedniego poziomu współczynnika przenikania ciepła stanowi tak trudne wyzwanie. Grupa SILIKATY opracowała produkt łączący w sobie te dwa wymagania. Jest to nowy, innowacyjny SILIKAT NT25 o grubości 25 cm, przeznaczony do wznoszenia ścian oddzielających klatkę schodową od części mieszkalnej budynku.

W świetle obowiązujących przepisów konstrukcja taka musi spełniać dwa podstawowe warunki: izolacyjności akustycznej R’A1≥ 50 dB oraz maksymalnego współczynnika przewodzenia ciepła Umax ≤ 1,0 W/m²K. Uzyskanie połączenia tych dwóch właściwości stanowiło dotąd prawdziwe wyzwanie. Nie jest to regułą, jednak dla wielu materiałów budowlanych można bowiem zauważyć spadek współczynnika przewodzenia ciepła λ (im niższy współczynnik tym lepsze właściwości izolacyjne materiału) występujący przy jednoczesnym spadku izolacyjności akustycznej. Do tej pory nie było możliwości zastosowania silikatów do tego typu przegrody, bez wykorzystania  np. dodatkowej warstwy tynku ciepłochronnego. Nowy SILIKAT NT25 przełamuje ten stereotyp i doskonale radzi sobie zarówno z chłodem, jak i z hałasem.

Idealna równowaga

Badania dotyczące izolacyjności termicznej wskazały, że nawet jednowarstwowa przegroda wykonana z SILIKATU NT25 Grupy SILIKATY spełnia warunek maksymalnego współczynnika przenikania ciepła Umax ≤ 1,0 W/m²K. Potwierdzeniem tego jest raport nr LZF00-02887/17/R08NZF wykonany przez Instytut Techniki Budowlanej. Oznacza to, że nie trzeba stosować żadnego dodatkowego ocieplenia, ani warstwy tynku, aby spełnić powyższy warunek. Bloczki cposiadają również wysoką zdolność akumulacji ciepła, która zapewnia względnie stałą temperaturę powierzchni wewnętrznej ścian przy zmianach temperatur zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

Ściany wykonane z bloczków SILIKAT NT25 charakteryzują się wysoką izolacyjnością akustyczną. Bardzo dobrze chronią mieszkanie i jego użytkowników przed hałasem dobiegającym z klatek schodowych. Potwierdzona badaniami ITB bardzo dobra izolacyjność akustyczna ścian z SILIKATU NT25 umożliwia przyjęcie rozwiązań projektowych dla ścian oddzielających mieszkanie od przestrzeni wspólnej, uwzględniających wpływ bocznego przenoszenia dźwięku Ka nawet do 3 dB.

Więcej informacji o nowym produkcie: produkty-scienne.php?product=54

Zobacz pozostałe wpisy

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi