Aktualności

01/09/2017

Konferencje BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W BUDOWNICTWIE - 6 WRZEŚNIA WARSZAWA, 12 WRZEŚNIA GDAŃSK

Zapraszamy na konferencje szkoleniowe: Bezpieczeństwo pożarowe budynków w aspekcie projektowania, wykonawstwa i odbioru na przykładzie budynku wielofunkcyjnego z częścią usługowo handlową i garażem podziemnym. 6 września odbędzie się spotkanie w Warszawie, a dzień później 12 września w Gdańsku. Celem szkoleniowym tegorocznego cyklu konferencji: BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W BUDOWNICTWIE jest przedstawienie pełnej, wzorcowej procedury procesu projektowego związanego z bezpieczeństwem pożarowym budynków.

Podczas konferencji odpowiednio dobrani specjaliści przedstawią krok po kroku tok postępowania projektantów poszczególnych branż pożarowych i rzeczoznawców prowadzący w efekcie do powstania rozwiązań zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

W jej ramach oceniane są elementy wprowadzone i nadzorowane w czasie powstawania projektu przez projektantów i rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, takie jak odległości od obiektów sąsiadujących, przewidywana na etapie projektu i rzeczywista gęstość obciążenia ogniowego, klasa odporności pożarowej budynku i klasa odporności ogniowej elementów budowlanych, podział na strefy pożarowe, systemy i urządzenia przeciwpożarowe i sposób ich współdziałania, zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, wymagania ppoż. dla innych instalacji w budynku.

06.09.2017 r. WARSZAWA

Wyższa Szkoła Menedżerska
ul. Kawęczyńska 36

12.09.2017 r. GDAŃSK

Narodowe Muzeum Morskie
ul.Ołowianka 9/13

Program:

I. Wprowadzenie - podstawowe problemy ochrony przeciwpożarowej zakładów przemysłowych na przykładzie zakładu produkcji pianki poliuretanowej, dr inż. Dorota Brzezińska, Politechnika Łódzka

II. Analiza właściwości pianki poliuretanowej pozd względem palności w zależności od składu chemicznego, dr inż. Maciej Celiński, Centralny Instytut Ochrony Pracy (Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)

III. Ogólne wymagania przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej zakładów przemysłowych na przykładzie zakładu produkcji pianki poliuretanowej. Uzgadnianie projektów pod względem ochrony przeciwpożarowej, mgr inż. Ewelina Szmytke, Rzeczoznawca ppoż., Politechnika Łódzka

IV. Wymagania z zakresu projektowania systemów wentylacji pożarowej w zakładach przemysłowych na przykładzie zakładu produkcji pianki poliuretanowej, dr inż. Dorota Brzezińska, GRID, Politechnika Łódzka

V. Wymagania z zakresu zastosowania systemów gaśniczych wodnych w zakładach przemysłowych na przykładzie zakładu produkcji pianki poliuretanowej, mgr inż. Natalia Namroży, Politechnika Łódzka

VI. Wymagania z zakresu projektowania systemów sygnalizacji pożaru w zakładach przemysłowych na przykładzie zakładu produkcji pianki poliuretanowej, mgr inż. Iwona Żupańska, Politechnika Łódzka

VII. Szczególne wymagania firm ubezpieczeniowych i warunki pozyskania polisy zakładów przemysłwych, mgr inż. Robert Kuczkowski, PZU Lab, Politechnika Łódzka

Zapisy na konferencję przyjmowane są poprzez stronę internetową: www.archmedia.pl.

Zobacz pozostałe wpisy

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi