Aktualności

29/03/2018

SILIKAT NT25 NAGRODZONY STATUETKĄ TOPBUILDER

27 marca, po raz pierwszy w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie, odbyła się jubileuszowa Gala wręczenia statuetek TopBuilder. Po raz 10. miesięcznik „Builder” wskazał i zarekomendował najbardziej innowacyjne obszary branży budowlanej. Statuetkę TopBuilder zdobył nasz SILIKAT NT25.

– Widzę zdecydowaną analogię pomiędzy miejscem, w którym się znajdujemy, a branżą, którą wszyscy reprezentujemy – mówił, otwierając galę, Marek Zdziebłowski, wydawca „Buildera”. – Żeby zostać mistrzem olimpijskim, trzeba bardzo ciężko pracować, mieć wizję i pomysł na siebie. Ale praca, którą podejmujemy, to zawsze wysiłek zespołowy – niezależnie od tego, czy startujemy w dyscyplinie indywidualnej, czy drużynowo. Aby osiągnąć cel, potrzebujemy pasji i determinacji, dla których ostatecznym testem jest zmierzenie się z innymi podczas zawodów. Dokładnie tak samo jest z Państwem. Reprezentujecie firmy, które podjęły odważne decyzje inwestycyjne, stworzyły autorskie projekty, wyprodukowały i wdrożyły rozwiązania, jakie możemy teraz rekomendować i stawiać za wzór. Po pierwsze: nagrodzone produkty bronią się same – jakością i nowoczesnością. Po drugie: istnieje coraz lepszy klimat dla innowacyjnych rozwiązań w Polsce. One bowiem stanowią najcelniejszą, a niekiedy jedyną odpowiedź na wysokie wymagania stawiane budownictwu, choćby w zakresie energooszczędności. Są też coraz bardziej doceniane przez inwestorów, których świadomość rośnie, sprawiając, że chętniej korzystają oni z rozwiązań z górnej półki. Odzwierciedleniem tego zapotrzebowania jest tempo, w jakim dokonuje się obecnie postęp w budownictwie – wiele z nowatorskich rozwiązań, które dziś znajdują pierwsze aplikacje w realizowanych inwestycjach, jeszcze pięć lat temu nie istniało. W tym kontekście dobrze wiedzieć, jakie produkty i rozwiązania spełniają najwyższe kryteria, którym producentom można zaufać oraz jakie realizacje mogą stanowić wzór do naśladowania. A jeszcze lepiej, gdy tę wiedzę czerpie się z pewnego źródła.

Wyróżnić jakość

Miesięcznik „Builder” od blisko 20 lat przekazuje środowisku wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach. Oprócz bogatego zbioru tekstów ukazujących się na jego łamach raz w roku zespół redakcyjny w bardziej intensywny sposób sygnalizuje obecność tych obszarów rynku, które znamionuje innowacyjność. Służą temu przyznawane od 10 lat statuetki TopBuilder, które są jednym z najbardziej rozpoznawalnych i prestiżowych wyróżnień na rynku. Otrzymują je wysokiej jakości markowe i nowoczesne materiały, rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne, usługi i produkty finansowe oraz projekty, inicjatywy, programy i przedsięwzięcia dedykowane branży budowlanej.

Aby uzyskać tytuł TopBuilder, należy spełnić szereg kryteriów. Oceniana jest m.in. jakość i innowacyjność, parametry techniczne, zastosowanie oraz wpływ na środowisko naturalne. W tym roku Kapituła, której pracami od lat kieruje prof. dr hab. Leonard Runkiewicz z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, szczególną uwagę zwracała na trzy grupy produktów. Były to: nowości rynkowe, rzeczywiste innowacje oraz produkty sprawdzone, zweryfikowane rynkowo, cieszące się stałą, niesłabnącą popularnością. W toku weryfikacji wymagane były potwierdzenia laboratoriów oraz jednostek certyfikujących. Jury starało się w ten sposób wyłonić grupę produktów czy realizacji, które z pełną odpowiedzialnością można określić mianem wzorcowych.

Innowacje i współpraca

W 10. edycji TopBuilder nad wyborem najciekawszych produktów, usług i realizacji  czuwała Kapituła złożona z członków Rady Naukowej miesięcznika „Builder”. Propozycje opiniowali między innymi Profesorowie: Krzysztof Żółtowski, Tomasz Błaszczyński, Adam Stolarski i Mirosław Kosiorek. Ostatecznie zdecydowano o przyznaniu 53 statuetek.

Wśród wyróżnionych TOPBuilderem 2018 znalazł się nasz nowy produkt SILIKAT NT25.

 

info. prasowe. Builder

fot. Builder/autor: Adam Rotter

 

Zobacz pozostałe wpisy

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi