Aktualności

13/06/2018

Oszczędność energii i ochrona cieplna. Zaproszenie na seminarium Stowarzyszenia Producentów Silikatów „Białe Murowanie”.

Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe murowanie” zaprasza na seminarium dla inżynierów budownictwa „Oszczędność energii i ochrona cieplna. Regulacje prawne, obliczenia i rozwiązania konstrukcyjne na przykładzie ścian z silikatów.” Wydarzenie odbędzie się 18 czerwca 2018 r. w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie (ul. 1. Sierpnia 36 B). Seminarium poprowadzi dr hab. inż. Dariusz Bajno, specjalista w zakresie ochrony cieplnej budynków.

Bezpłatna rejestracja na wydarzenie jest możliwa na stronie internetowej Stowarzyszenia „Białe murowanie” (http://www.bialemurowanie.pl/pl/aktualnosci,3/78,oszczednosc-energii-i-ochrona-cieplna-seminarium-bialego-murowania-w-moiib.html).
 

Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania wydanej przez Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe murowanie” publikacji pt. „Oszczędność energii i ochrona cieplna. Regulacje prawne, obliczenia i rozwiązania konstrukcyjne na przykładzie ścian z silikatów.”, dotyczącej najważniejszych tematów związanych z energooszczędnością w budownictwie. Publikacja powstała z myślą o projektantach, architektach i wykonawcach. Autorem jest dr hab. inż. Dariusz Bajno, który wystąpi w roli prelegenta podczas seminarium.

Publikację w formie elektronicznej będzie można pobrać od lipca ze strony internetowej Stowarzyszenia „Białe murowanie”: www.bialemurowanie.pl (http://www.bialemurowanie.pl/pl/c,53,energooszcednosc.html)

Agenda seminarium:

10:30 – 11:00   Rejestracja i serwis kawowy.

11:00 – 13:00   Część I prezentacji.
 

1. Wymagania ustawowe.

2. Wymagania dotyczące izolacyjności termicznej przegród pionowych budynków

3. Co składa się na energooszczędność obiektów budowlanych.

4. Rola akumulacji cieplnej.

5. Ściany silikatowe a ochrona cieplna budynków.

6. Zasady projektowania budynków energooszczędnych z silikatów.

7. Projekty budowlane i wykonawcze.
 

13:00 - 13:30    Przerwa kawowa.

13:30 – 15:30   Część II prezentacji.
 

7. Wilgoć w przegrodach,

7.1. Przyczyny i skutki zawilgacania przegród,

7.2. Zapobieganie zawilgacaniu przegród.

8. „Słabe miejsca” w budynkach – lokalizacja i zabezpieczanie mostków termicznych.

9. Przykładowe błędy projektowe i wykonawcze oraz możliwości poprawy energooszczędności budynków.
 

15:30- 16:00     Podsumowanie i zakończenie seminarium.

 

 

Prowadzący: Dr hab. inż. Dariusz Bajno, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy - projektant konstrukcji budowlanych, rzeczoznawca budowlany i rzeczoznawca PZITB. Jest absolwentem Politechniki Opolskiej, pracę doktorską obronił na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Budownictwa Architektury i Środowiska Uniwersytetu - Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy. Obecnie jest  profesorem nadzwyczajnym UTP i pracownikiem Katedry Konstrukcji Budowlanych. Ponadto, Dariusz Bajno jest autorem dwóch monografii, ponad 70 publikacji naukowo - technicznych, ok. 1370 opracowań eksperckich i projektowych, w tym: 255 ekspertyz, 400 opinii technicznych, 310 projektów, 420 przeglądów okresowych obiektów budowlanych. W tej liczbie mieści się 145 opracowań sporządzonych dla obiektów zabytkowych.

Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe murowanie” od 2012 roku popularyzuje prawidłowe wykorzystanie silikatowych materiałów budowlanych. Zrzesza przedstawicieli kadry kierowniczej i pracowników dziewięciu firm produkujących silikaty – Xella Polska Sp. z o.o., "Grupa Silikaty" Sp. z o.o. (zmiana firmy na H+H Silikaty Sp. z o.o. w toku), P.P.H. "Silikaty- Białystok" Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce S.A., "PREFABET - Osława Dąbrowa" Spółka Akcyjna, Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa EFEKT, Silikaty - Szlachta S.C., Zakład Wapienno Piaskowy MEGOLA M. Muda i wspólnicy Sp.J., Nowe Technologie Budowlane - Silikaty Sadowne. Więcej informacji na www.bialemurowanie.pl

Zobacz pozostałe wpisy

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi