Leksykon budowlany

Komfort mieszkania

Na komfort mieszkania ma wpływ wiele czynników takich jak np. temperatura i wilgotność powietrza czy nasłonecznienie. Chociaż można określić z dużym przybliżeniem jakie warunki są dla człowieka najkorzystniejsze to trzeba o tym pamiętać, że każdy z nas może inaczej odbierać te same obiektywnie bodźce. Również ta sama osoba w zależności np. od pory dnia może odbierać dany czynnik zupełnie inaczej.

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na komfort mieszkania jest komfort akustyczny. Szczególnie w tym przypadku widać jak mogą być różne indywidualne oceny tego samego pozornie obiektywnego i mierzalnego zjawiska fizycznego jaki jest hałas. Podobnie pogłos jest jednym z subiektywnych czynników oceny mieszkania i osób w nim przebywających.

Kolor ścian i przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniu. Kilka nakładających się na siebie i jednocześnie negatywnie odbieranych przez daną osobę czynników może spowodować bardzo silne uczucie dyskomfortu.

Powrót

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi