Leksykon budowlany

Mrozoodporność

Mrozoodporność (odporność na cykliczne zamrażanie i odmrażanie) określana jest w normach pod pojęciem trwałości materiału budowlanego.

Jest to zdolność materiału do przeciwstawiania się niszczeniu jego struktury przez niszczące działanie zawartej w nim i zamarzającej wody. Zamarzająca woda zwiększa swą objętość o ok. 9% i w ten sposób wywołuje naprężenia w strukturze materiału.

Elementy silikatowe stosowane są w środowiskach klasy:

  1. Środowisko suche
  2. Środowisko narażone na działanie wilgoci lub zamoczenie
  3. Środowisko narażone na działanie wilgoci lub zamoczenie oraz cykliczne zamrażanie/ rozmrażanie

Silikaty spełniają wymaganie 50 cykli zamrażania-odmrażania.

Elementy murowe silikatowe przeznaczone do stosowania w środowisku, w którym może występować zamrażanie i rozmrażanie w warunkach wilgotnych, powinny być opatrzone deklaracją producenta, że są odporne na zamrażanie/ rozmrażanie przy stosowaniu ich jako elementów konstrukcyjnych i elewacyjnych lub tylko jako konstrukcyjnych.

Elementy licowe należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem.

Powrót

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi