Leksykon budowlany

Podstawowe wymagania wobec budynku

Wymagania podstawowe, którym powinny odpowiadać budynki zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. i dostosowanym do niej polskim Prawem budowlanym:

Bezpieczeństwo konstrukcji
Obiekty budowlane powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie wznoszenia i użytkowania nie prowadziły do:

 • zawalenia się całego lub części obiektu,
 • znacznych odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,
 • uszkodzenia części obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposażenia w wyniku znacznych odkształceń nośnych elementów konstrukcji

Silikaty (i wykonane z nich ściany) mają najwyższe wytrzymałości spośród wszystkich materiałów budowlanych używanych do wznoszenia murów zapewniając maksymalne bezpieczeństwo użytkownikom budynków.

Bezpieczeństwo pożarowe
Obiekty budowlane powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby w przypadku pożaru:

 • nośność konstrukcji mogła być zapewniona przez
 • założony okres (np. na czas potrzebny na ewakuacje czy prowadzenia akcji ratunkowej),
 • powstawanie i rozprzestrzenianie ognia i dymu w obiektach było ograniczone,
 • rozprzestrzenianie ognia na sąsiednie obiekty było ograniczone,
 • mieszkańcy mogli opuścić obiekt lub być uratowani w inny sposób,
 • uwzględnione było bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

Silikaty są materiałem niepalnym. Określa to najwyższa, potwierdzona badaniami, klasa reakcji na ogień A1. Również ściany z nich zbudowane charakteryzują się najwyższą (4 godziny) odpornością ogniową, zapewniając bezpieczeństwo pożarowe budynku i umożliwiają bezpieczną ewakuację. W czasie pożaru nie wydzielają żadnych szkodliwych substancji.

Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona środowiska
Obiekty budowlane powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny lub zdrowia mieszkańców lub sąsiadów, w szczególności w wyniku:

 • wydzielania się gazów toksycznych,
 • obecności szkodliwych cząstek lub gazów w powietrzu,
 • emisji niebezpiecznego promieniowania,
 • obecności wilgoci w częściach obiektów lub na powierzchniach wewnętrznych obiektów.

Silikaty są odporne na korozję biologiczną - mają silny odczyn zasadowy co ma szczególne znaczenie w budynkach budynkach i pomieszczeniach gdzie panujące warunki sprzyjają rozprzestrzenianiu się grzybów i pleśni.  Jest to znacząca przewaga np. nad wyrobami ceramicznymi mającymi odczyn obojętny.

W silikatach jest znacznie mniejsze niebezpieczeństwo, w stosunku innych materiałów budowlanych, kondensacji pary wodnej.

Bezpieczeństwo użytkowania
Obiekty budowlane powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby w trakcie użytkowania nie stwarzały ryzyka wypadków.

Ściany wykonane z silikatów są bardzo dobrym podłożem do mocowania wszelkiego rodzaju kotew. W porównaniu z innymi materiałami ściennymi solidne zamocowanie jest proste i szybkie w wykonaniu.

Ochrona przed hałasem i drganiami
Obiekty budowlane powinny być tak zaprojektowane  wykonane, aby hałas, na który narażeni są mieszkańcy lub ludzie znajdujący się w pobliżu, nie przekraczał poziomu stanowiącego zagrożenie dla ich zdrowia oraz pozwalał im spać, odpoczywać i pracować w zadowalających warunkach.

Praktycznie tylko z silikatów można w łatwy sposób wybudować ściany budynku o wysokiej izolacyjności akustycznej, gwarantując ciszę wewnątrz pomieszczeń. Izolacyjność akustyczna ścian rośnie wraz z ich masą. Dlatego duża masa silikatów jest ich ważną zaletą i daje im znaczącą przewagę nad innymi materiałami budowlanymi.

Oszczędność energii i ochrona cieplna
Obiekty budowlane i ich instalacje grzewcze, chłodzące i wentylacyjne powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby utrzymać na niskim poziomie ilość energii wymaganej do ich użytkowania, przy uwzględnieniu miejscowych warunków klimatycznych i potrzeb użytkowników.

Ściany zewnętrzne wznoszone z silikatów są zawsze ścianami warstwowymi w których silikaty pełnią rolę konstrukcyjną, a ochronę cieplną zapewnia odpowiednia warstwa wełny mineralnej lub styropianu.

Zastosowanie silikatów do wykonania ścian w budynku w znaczącym stopniu zwiększa możliwość „magazynowania” ciepła w ścianach w zimie i zapewnienia chłodu w lecie. Akumulacja ciepła w ścianach jest tym większa im większa jest ich masa powierzchniowa.

Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych

Obiekty budowlane powinny być zaprojektowane, wykonane i rozebrane w taki sposób, aby wykorzytanie zasobów naturalnych było zrównoważone.

SILIKATY na każdym etapie życia produktu są przyjazne środowisku. Po rozbiórce materiał może być zmielony i użyty ponownie do produkcji, natomiast umieszczony w gruncie jako gruz nie powoduje jego skażenia.

Powrót

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi