Leksykon budowlany

Pojemność cieplna

Pojemność cieplna (Q) to zdolność do akumulowania (pochłaniania) ciepła przez materiał budowlany w czasie jego ogrzewania. Jest to ilość ciepła jakie należy zużyć do ogrzania materiału o masie m, o temperaturę Δt.

Q = c m Δt,
gdzie:
c - wartość współczynnika pojemności cieplnej mierzona w kJ/(kg*K)

woda 4,187
drewno od 2,4 do 2,7
silikat, ceramika, betony, zaprawy, kamień od 0,85 do 0,92
aluminium 0,92
stal 0,44
ołów 0,13

m - masa materiału budowlanego [kg]

Masa wynika z pomnożenia objętości elementu budowlanego przez jego gęstość objętościową (pozorną).

Gęstość objętościowa (pozorna) [kg/m3] jest zależna od struktury materiału oraz budowy i kształtu elementu murowego i jest zwykle mniejsza od gęstości.

silikaty - wyroby pełne 1800
silikaty - wyroby drążone 1400
cegły pełne 1800
pustaki ceramiczne 750 - 900
beton komórkowy 400 - 700

Δt - przyrost temperatury

Ze względu na oszczędność energii należy stosować materiały o wysokich wartościach pojemności cieplnej czyli dużym iloczynie gęstości objętościowej, objętości i współczynnika pojemności cieplnej. Silikat ma kilkakrotnie większą pojemność cieplną od innych materiałów budowlanych używanych do wznoszenia ścian.

Powrót

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi