Leksykon budowlany

Przewodność cieplna

Przewodność cieplna określa właściwość materiału budowlanego do przewodzenia strumienia ciepła w wyniku różnicy temperatur jego dwóch przeciwległych powierzchni i jest mierzona współczynnikiem przewodzenia ciepła λ (lambda).

Jest to ilość ciepła przepływająca przez powierzchnię 1 m2 materiału grubości 1 m w czasie 1 godz przy różnicy temperatur obu powierzchni 1K.

Dla powietrza λ= 0,023 W/(m*K), a dla wody jest 25 razy większa. To pokazuje jaki wpływ na właściwości termoizolacyjne materiałów budowlanych ma ich wilgotność. Na przewodność cieplną ma wpływ struktura materiału (gęstość, kształt i wielkość pustek, otworów czy porów).

Współczynnik przewodzenia ciepła dla wyrobów silikatowych:

gęstość w stanie suchym lambda
[kg/m3] [W/(mK)]
1900 0,92
1600 0,61
1500 0,53

Ściany zewnętrzne wznoszone z silikatów są zawsze ścianami warstwowymi w których silikaty pełnią rolę konstrukcyjną, a ochronę cieplną zapewnia odpowiednia warstwa wełny mineralnej lub styropianu.

Powrót

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi