Leksykon budowlany

Grubość spoin

Grubość spoin wspornych w murze ze spoinami tradycyjnymi nie powinna być mniejsza niż 6mm i większa niż 15mm (nominalnie 10mm). W przypadku murów wykonywanych na cienkie spoiny wartości te wynoszą od 0,5mm do 3mm (średnio 2mm).
Duża dokładność elementów murowych silikatowych pozwala na wykonanie z nich muru zarówno przy użyciu zaprawy tradycyjnej jak i cienkospoinowej.
Elementy murowe SILIKAT N i SILIKAT A mogą być stosowane zarówno do murowania na cienkie jak i na zwykłe spoiny. Elementy murowe oznaczone SILIKAT T i SILIKAT S powinny być stosowane do murowania na zwykłe spoiny.
Większość elementów murowych produkowanych przez Grupę SILIKATY ma profilowane powierzchnie czołowe. Pióra i wpusty umożliwiają wykonywanie murów z niewypełnionymi spoinami pionowymi. Uchwyty montażowe ułatwiają przenoszenie i ustawianie kolejnych elementów na murze, nie ma potrzeby wypełniania ich zaprawą. Pozostawienie ich niewypełnionych zaprawą nie pogarsza parametrów izolacyjności akustycznej i ogniowej ściany pod warunkiem prawidłowego wykonania muru zgodnie z ogólnymi wymaganiami.
Zgodnie z normą PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6- Projetowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych spoinę pionową uważa się za wypełnioną, gdy zaprawę ułożono na całej wysokości i co najmniej 0,4 szerokości spoiny.

Powrót

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi