Leksykon budowlany

Widmowe wskaźniki adaptacyjne

Hałas jest dźwiękiem złożonym. Składa się na niego suma dźwięków o różnych częstotliwościach i różnej mocy. Dochodzący do nas hałas podzielono na dwa rodzaje w zależności od tego jaka jest jego charakterystyka. Fachowo określa się to pojęciem rodzaju widma.

Dla tych dwóch rodzajów hałasów zostały opracowane widma wzorcowe czyli wykresy pokazujące jaka jest moc przy określonej częstotliwości.

Hałas o widmie płaskim, czyli jego składowe we wszystkich częstotliwościach są na podobnym poziomie, jest charakterystyczny głównie dla hałasów w budynkach tzw. hałasów bytowych.

Hałas, którego widmo ma znacząco większy udział dźwięków w zakresie niskich i średnich częstotliwości jest charakterystyczny dla hałasu miejskiego głównie od ruchu drogowego.

Ten sam wyrób budowlany może mieć inną izolacyjność akustyczną dźwięków o różnych częstotliwościach. Inaczej mówiąc charakteryzuje się różną zdolnością izolacji hałasów o różnych widmach.

Pomiar izolacyjności akustycznej danej przegrody polega na wykonaniu szeregu badań i w efekcie określeniu izolacyjności akustycznej przy różnych częstotliwościach czyli otrzymaniu wykresu pokazującego charakterystykę izolacyjności akustycznej przegrody.

Dla uproszczenia przyjęto że do określania izolacyjności akustycznej należy posługiwać się jednoliczbowym wskaźnikiem ważonym RW wyznaczanym zgodnie z normą. Ponieważ jednak oba rodzaje hałasu różnią się od siebie różna jest też najczęściej izolacyjność akustyczna danej przegrody od każdego z tych hałasów. Dlatego stosuje się dwa wskaźniki adaptacyjne C i CTR, każdy dla jednego z rodzajów hałasu. Wskaźniki te pomniejszają wartość RW i w ten sposób powstają dwa wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej elementu budowlanego, jeden od dźwięków powietrznych dla przegrody wewnętrznej (RA1), a drugi dla przegrody zewnętrznej (RA2). Dla każdej przegrody należy osobno wyznaczyć wartości widmowych wskaźników adaptacyjnych. Procedura ta opisana jest w normie i polega na matematycznym określeniu różnicy pomiędzy krzywą normową, a pomierzoną.

Powrót

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi