Leksykon budowlany

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej dla materiału budowlanego podaje jego paroprzepuszczalność w odniesieniu do warunków określonych normowo dla powietrza. Wartość współczynnika dla danego materiału określa ile razy jest on mniej przepuszczalny dla pary wodnej niż tej samej grubości warstwa powietrza.

Silikaty mają bardzo korzystną wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego μ = 5

Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla wybranych materiałów budowlanych:

wełna mineralna μ = 1
silikat, beton komórkowy, ceramika, keramzytobeton μ = 5 - 10
korek μ = 5 - 10
styropian μ = 30 - 250
klinkier μ = 50 - 100
beton μ = 70 - 150
paroizolacje μ = 10000 - 90000

 

Przegrody zewnętrzne wielomateriałowe powinny być tak kształtowane, aby opór dyfuzyjny kolejnych warstw malał od wewnątrz do zewnątrz.

Powrót

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi