Leksykon budowlany

Wytrzymałość zaprawy

Wytrzymałość zaprawy na ściskanie - Określa się poprzez wyznaczenie wartości siły ściskającej, przy której zniszczeniu ulega znormalizowana beleczka zaprawy. Podczas testu siła ściskająca działa w kierunku prostopadłym do przekroju poprzecznego. Wielkość siły odniesiona do jednostki powierzchni przekroju poprzecznego beleczki nazywana jest wytrzymałością na ściskanie. Wyraża się ja zależnością:

RS = x 10-2 [N/cm2]

gdzie:

P - siła nacisku powodująca zniszczenie beleczki, wyrażona, N.
F - powierzchnia przekroju poprzecznego badanej beleczki, cm2.

Wytrzymałość zaprawy na zginanie - Oznaczenie wytrzymałości przeprowadza się na znormalizowanych beleczkach zaprawy o wymiarach 4 x 4 x 16 cm, obciążając próbkę aż do złamania siłą skupioną, działającą w środku rozpiętości, przy rozstawie podpór 10 cm. Badanie przeprowadza przy zastosowaniu prasy hydraulicznej lub maszyny wytrzymałościowej.

Powrót

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi