Leksykon budowlany

Boczne przenoszenie dźwięków

Dźwięki w budynku przenoszą się nie tylko drogą najkrótszą, przez ścianę czy strop oddzielające pomieszczenia. Równie istotne jest boczne przenoszenie np. przez ściany zewnętrzne - zarówno w kierunku pionowym jak i poziomym, stropy i wszystkie pozostałe przegrody w budynku.

Normy określają minimalny poziom izolacyjności akustycznej przegrody (ściana, strop) pomiędzy pomieszczeniami. Dotyczy to dźwięków dochodzących z jednego pomieszczenia do drugiego nie tylko bezpośrednio poprzez oddzielającą je przegrodę, ale również należy uwzględnić wszystkie inne drogi przenoszenia tych dźwięków.

Według badań przeprowadzonych w budynkach boczne przenoszenie dźwięków może nawet o 10 dB obniżyć izolacyjność akustyczną pomiędzy pomieszczeniami.

Należy podkreślić, że negatywny wpływ przenoszenia bocznego jest znacznie większy w przypadku lekkich ścian szkieletowych niż masywnych murowanych. Jak zredukować negatywny wpływ przenoszenia bocznego?

W przypadku ścian murowanych najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie węzła murarskiego łączącego ścianę oddzielającą z boczną. Należy tu jednak zwrócić uwagę, że przy łączeniu ścian wykonanych z różnych materiałów (np silikatów i ceramiki czy betonu komórkowego) istnieje duże niebezpieczeństwo powstania rysy w takim połączeniu co w efekcie spowoduje znaczące pogorszenie izolacyjności akustycznej. Najbezpieczniejszym i najpewniejszym dla przyszłego użytkownika jest wykonanie zarówno ściany oddzielającej jak i zewnętrznej z silikatów połączonych wiązaniem murarskim.

Przy lekkich ścianach szkieletowych uniknięcie negatywnego wpływu przenoszenia bocznego jest praktycznie niemożliwe.

Powrót

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi