Leksykon budowlany

Dylatacja

Dylatacja - to zaprojektowana przerwa (szczelina) w konstrukcji. Wprowadzana jest w celu umożliwienia niezależnej pracy poszczególnych części budowli. Ruch budowli może być spowodowany zmianami temperatury, wilgotności, obciążeniami. Dylatacja ma szerokość od kilku milimetrów do kilku centymetrów.

Rodzaj muru

Odległość pomiędzy dylatacjami pionowymi [m]

Ściany szczelinowe - warstwa zewnętrzna

Ściany szczelinowe - warstwa wewnętrzna

Ściany jednowarstwowe ze spoinami pionowymi wypełnionymi zaprawą

Ściany jednowarstwowe ze spoinami pionowymi niewypełnionymi zaprawą

z ceramicznych elementów murowych


12


40


30


25

z innych elementów murowych


8


30


25


20

Odległości między przerwami dylatacyjnymi dotyczą budynków z oddzieloną konstrukcją dachową i ocieplonym stropem nad najwyższą kondygnacją. Ściany kolankowe należy dzielić co 20m.

Powrót

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi