Leksykon budowlany

Element murowy

Element murowy jest to, zgodnie z normą, celowo uformowany wyrób budowlany przeznaczony do wykonywania muru.

Elementy murowe w zależności od kształtu, wielkości i sposobu drążenia mogą być nazywane cegłą, kształtką, blokiem, bloczkiem czy pustakiem. Elementy murowe mogą być wykonane z różnych materiałów np. z silikatu, betonu komórkowego, ceramiki, betonu zwykłego itd.

Element uzupełniający jest to element murowy o kształcie dostosowanym do spełnienia szczególnej funkcji (np. do uzupełnienia geometrii muru). Element uzupełniający może być wykonany w właściwym dla danego materiału procesie produkcyjnym lub przez wycięcie z innego większego elementu.

W systemie SILIKATY są elementy połówkowe i wyrównawcze. Ich zastosowanie eliminuje konieczność wykonywania docięć na budowie, przez co wpływa korzystnie na czas, jakość i koszt murowania.

Elementy połówkowe znajdują zastosowanie przy wykonywaniu narożników, przewiązań i zakończeń ścian.

Poprzez zastosowanie elementów wyrównawczych można wykonać mury o wszystkich typowych wysokościach. Zastosowanie elementów wyrównawczych do wykonania pierwszej warstwy muru na cienkiej spoinie, ułatwia jej wykonanie. Zastosowanie elementów wyrównawczych do wykonania nadproży zespolonych pozwala na zachowanie jednolitego modułu wysokości warstw całego muru.

Powrót

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi