Leksykon budowlany

Hałas

Co to jest hałas? Jest to każdy dźwięk, który niezależnie od jego rodzaju, pochodzenia, częstotliwości czy poziomu natężenia jest odbierany przez osobę do której dociera jako zakłócenie, jako coś nieprzyjemnego, coś co przeszkadza, ale również powodujący pogorszenie stanu zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego człowieka.

Dowiedziono, że hałas może być przyczyną wielu poważnych chorób dla przykładu: serca czy układu krążenia.

Hałas w zależności od jego źródła i czasu może być zjawiskiem stałym i ściśle określonym (np. główna ruchliwa ulica), ale też chwilowym i trudnym do zdefiniowania (np. upadek jakiegoś twardego i ciężkiego przedmiotu w którymś z sąsiednich mieszkań).

Na ocenę hałasu duży wpływ ma tzw. poziom tła akustycznego. W nocy gdy jest wokół cisza kapanie wody z kranu czy rozmowa prowadzona normalnym głosem w sąsiednim pokoju może być odebrana jako hałas. Podobnej rozmowy w ciągu dnia, gdy dochodzi do nas mnóstwo różnych innych dźwięków, zupełnie nie słyszymy.

Różne osoby w różny sposób oceniają hałas. To czy dany dźwięk odbierzemy jako hałas zależy od wielu subiektywnych czynników. Ta ocena związana jest nie tyko ze stanem zdrowia narządów słuchu, ale również rodzajem dźwięku, jak i poziomem głośności. Innym bardzo ważnym czynnikiem oceny jest stosunek emocjonalny człowieka do źródła pochodzenia hałasu. Kapiąca z kranu woda w nocy może doprowadzić do rozstroju nerwowego pomimo że natężenie dźwięku jest bardzo małe. Kibice uczestniczący w pasjonującym widowisku sportowym, czy widzowie koncertu rockowego nawet przez chwilę nie pomyślą, że dźwięki które do nich dochodzą to hałas. Pomimo, że ich natężenie teoretycznie osiąga poziom określany jako bardzo niebezpieczny dla zdrowia. Czyli dźwięki o głośności uznawanej za szkodliwą nie przez wszystkich są odbierane jako hałas, a wprost przeciwnie mogą być ważnym elementem składowym relaksu.

Częstotliwość dźwięków słyszalnych przez przeciętnego zdrowego człowieka dzieli się na niską (pasmo 30-500 Hz), średnią (pasmo 500-4000 Hz) i wysoką (pasmo 4000-8000 Hz).

Poziom natężenia dźwięku (cichy-głośny) mierzony jest w dB. Poziom natężenia dźwięku mierzy się w skali logarytmicznej. Tzn., że przyrost jego wartości nie jest proporcjonalny do przyrostu odbieranej głośności. Dla przykładu podwojenie natężenia to wzrost głośności o ok. 3 dB. Dziesięciokrotny wzrost natężenia daje wzrost poziomu głośności o 10 dB.

Przykładowe głośności:

 • Szum liści 10-20 dB
 • Szept 20 dB
 • Tykanie zegara 25 dB
 • Czytelnia 30 dB
 • Radio cicho nastawione 40 dB
 • Szum komputera 45 dB

Już przy sile 45 dB hałas jeżeli jest niepożądany może szkodzić zdrowiu.

 • Normalna rozmowa 50 - 60 dB
 • Głośna rozmowa 70 dB
 • Samochód osobowy 75 - 85 dB

Hałas powyżej 85 dB uznaje się za szkodliwy dla zdrowia.

 • Samochód ciężarowy 85 - 95 dB
 • Ruchliwa ulica 95 dB
 • Młot pneumatyczny, pociąg 100 dB
 • Motocykl bez tłumika 110 dB
 • Piła tarczowa 110 - 120 dB
 • Bardzo głośna muzyka rockowa 120 dB
 • Samolot odrzutowy 130 - 140 dB

Materiały budowlane stosowane do wykonywania przegród w budynkach (ściany, stopy) w różnym stopniu pochłaniają i izolują od dźwięków. Najłatwiej jest stworzyć bariery dla dźwięków w pasmach średnim i wysokim. Dźwięki w paśmie niskim są najbardziej uciążliwe i najtrudniej jest się przed nimi zabezpieczyć.

Ochrona przed hałasem sprowadza się z jednej strony do eliminacji lub ograniczania jego źródeł. Najprostszym ze sposobów czyli wyeliminowanie źródła hałasu jest bardzo często rozwiązaniem niemożliwym do zastosowania. Dlatego tworzy się bariery dla jego rozprzestrzeniania się.

W zależności od rodzaju pochodzenia hałas w budownictwie podzielono na wewnętrzny i zewnętrzny.
Obie grupy różnią się między sobą.

Hałas wewnętrzny
W mieszkaniach mogą występować różne dźwięki przed którymi powinniśmy się chronić:

 • dźwięki powietrzne zewnętrzne (np. hałas komunikacyjny) i wewnętrzne (np. rozmowa sąsiadów),
 • dźwięki uderzeniowe (np. kroki po schodach, po stropie),
 • dźwięki instalacyjne (np. system grzewczy),
 • pogłos (zjawisko polegające na powracaniu z pewnym opóźnieniem odbitej fali dźwiękowej powodujące zniekształcenia dźwięku)

Ochrona przed hałasem zewnętrznym
Jeżeli nie mamy wpływu na lokalizację i położenie budynku oraz miejsce w którym mieszkamy znajduje się w rejonie występowania uciążliwych źródeł hałasu zewnętrznego odizolowanie się od niego nabiera wyjątkowego znaczenia. Najczęściej narażeni jesteśmy na hałas powietrzny komunikacyjny (samochodowy, kolejowy, lotniczy), a czasem również przemysłowy. Zdarza się że drgania których źródłem jest ruch samochodowy czy kolejowy mogą być uciążliwe dla mieszkańców położonych w sąsiedztwie budynków.

Hałas zewnętrzny w istniejących budynkach można ograniczyć samodzielnie poprzez:

 1. zastosowanie okien o lepszych parametrach akustycznych. W tym przypadku ważne są nie tylko: przeszklenie (liczba, grubość, sposób połączenia, układ szyb itd.) i konstrukcja ram i ościeżnic, ale również sposób rozszczelniania, nawiewniki i ich wpływ na izolacyjność akustyczną
 2. zastosowanie opuszczanych żaluzji. Należy zwrócić uwagą na to aby odległość od żaluzji do szyby nie była większa niż 3 cm

Powrót

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi