Leksykon budowlany

Pogłos

Pogłos jest to zjawisko polegające na powracaniu z pewnym opóźnieniem odbitej fali dźwiękowej powodujące zniekształcenia dźwięku.

Hałas pogłosowy powoduje zniekształcenie, a nawet utratę informacji. Powoduje że mamy trudność w zrozumieniu wypowiedzi. W sytuacji obciążenia hałasem pogłosowym najczęstszym odruchem jest podnoszenie głosu czy też podwyższanie poziomu dźwięku w odbiornikach radiowych czy telewizyjnych. W ten sposób w niewielkim stopniu poprawiamy poziom zrozumienia dźwięków. Za to znacząco podwyższamy poziom zanieczyszczenia hałasem środowiska w jakim się znajdujemy.

Na warunki pogłosowe w pomieszczeniach zasadniczy wpływ ma wielkość kubatury wnętrza. Im pomieszczenie jest szersze, wyższe tym problem staje się trudniejszy do opanowania. Wraz z powiększaniem się wielkości budowanych mieszkań i znajdujących się w nich pomieszczeń problem pogłosu staje się coraz to bardziej powszechny i uciążliwy.

Powrót

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi