Leksykon budowlany

Reakcja na ogień

Wyroby budowlane zaliczane są do jednej z klas (wg PN-EN-13501-1) w zależności od tego jak się zachowują w warunkach pożaru w pomieszczeniu.

Najostrzejsze wymagania muszą spełniać wyroby zaliczane klasy A1. Nie biorą one udziału w rozwoju pożaru w żadnej jego fazie - nawet w pożarze rozwiniętym.

Do klasy A2 zalicza się wyroby nie wpływające na zwiększenie gęstości obciążenia ogniowego i rozwoju pożaru.
Zaliczenie wyrobu do każdej z kolejnych klas (B,C, D, E i F) oznacza że dany wyrób w wypadku pożaru jest coraz bardziej niebezpieczny.

Silikaty zaliczane do klasy A1 - są materiałem całkowicie niepalnym zapewniając maksymalne bezpieczeństwo użytkownikom wzniesionym z nich budynków.

Powrót

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi