Leksykon budowlany

Terenowe badania akustyczne

Podczas badań laboratoryjnych bardzo trudno jest odtworzyć warunki rzeczywiste. Szczególnie duże różnice występują w przypadku badań związanych z akustyką. Tylko w budynku istnieje możliwość zmierzenia parametrów akustycznych ścian wewnętrznych z uwzględnieniem wpływu wszystkich innych przegród i całej konstrukcji. Boczne przenoszenie dźwięków (np. przez ściany zewnętrzne czy stropy) może w decydujący sposób pogarszać izolacyjność akustyczną ściany pomiędzy pomieszczeniami. Trzeba sobie zdawać sprawę z faktu że często pozornie błahe różnice pomiędzy poszczególnymi materiałami budowlanymi czy też rozwiązaniami technologicznymi budynku mogą powodować znaczące różnice w poziomie izolacyjności akustycznej.

Przykładem może być umieszczenie w ścianach budynków „z wielkiej płyty” kanałów na kable elektryczne. Masa powierzchniowa takiej ściany praktycznie niewiele się różniła od masy ściany bez kanałów. Również podczas badań gdy kanały nie były wykorzystywane i nie tworzyły sieci połączeń różnice w wynikach badań akustycznych były pomijalne. Dopiero gdy do kanałów wprowadzono kable i połączono je między sobą hałas dochodzący od sąsiadów stał się poważnym problemem.

W wielu przypadkach fakt braku odpowiednich badań próbuje się skryć poprzez podawanie wartości nieprawidłowych wskaźników. Należy zwracać uwagę na podawane wskaźniki akustyczne np. dla określenia spełnienia wymagań normowych ścian wewnętrznych należy posługiwać się wskaźnikami R’A1śr (jako wynik badań terenowych) lub RA1R - K (jako oparte na wynikach badań laboratoryjnych sprawdzenie zgodnie z normą).

Grupa SILIKATY jest jedynym producentem silikatów w Polsce, który na potwierdzenie dobrych parametrów izolacyjności akustycznej swoich wyrobów i technologii ich zastosowania w jednowarstwowych ścianach międzymieszkaniowych ma wyniki badań terenowych w zrealizowanych budynkach.

Powrót

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi