Leksykon budowlany

Współczynnik przenikania ciepła

Współczynnik przenikania ciepła U charakteryzuje właściwości cieplne przegrody. Obliczeniowo jest to suma odwrotności oporów cieplnych poszczególnych warstw danej przegrody oraz odwrotności oporów przejmowania ciepła na jej powierzchniach zewnętrznej i wewnętrznej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w budynkach jednorodzinnych dla ścian zewnętrznych wartość współczynnika przenikania ciepła nie może być niższa niż: U < 0,25 W/(m2 * K).

Ze względu na ochronę cieplną budynków i związanymi z nią kosztami ogrzewania należy dążyć do zapewnienia możliwie najniższych wartości współczynnika przenikania ciepła.

Powrót

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi