Leksykon budowlany

Wytrzymałość materiału

Wytrzymałością materiału nazywamy zespół jego właściwości przeciwstawiających się niszczącemu działaniu naprężeń. W zależności od sposobu działania sił zewnętrznych materiał może być w stanie naprężeń rozciągających, ściskających, zginających lub ścinających.

Wytrzymałość na ściskanie lub rozciąganie (R) jest to siła (F) wywołująca to naprężenie przypadająca na określony przekrój (A) i mierzone jest w MPa

R = F/A

gdzie:

F to wartość siły w N,
A to pole powierzchni w mm2

Wytrzymałość na ściskanie elementów murowych silikatowych
Deklaracja wytrzymałości na ściskanie oznacza, że średnia znormalizowana wytrzymałość na ściskanie w N/mm2 nie może być niższa od wartości danej klasy.

Wartość znormalizowanej wytrzymałości na ściskanie oblicza się mnożąc wytrzymałość na ściskanie przez współczynniki uwzględniajace kształt elementu oraz różnicę pomiedzy warunkami laboratoryjnymi i stosowania.

Powrót

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi