Leksykon budowlany

Odporność ogniowa

Zdolność elementu budynku do spełnienia w określonym czasie funkcji nośnej lub/ i wydzielającej w warunkach pożaru nazywamy odpornością ogniową.
Odporność ogniowa elementu budynku jest określana w zależności od klasy pożarowej budynku oraz od rodzaju tego elementu. W aktualnych przepisach budowlanych podane są klasy odporności ogniowej.
Kryterium nośności ogniowej (R) określa czas w jakim nie może nastąpić utrata nośności, stateczności elementu, fragmentu konstrukcji bądź całej konstrukcji i przekroczenie dopuszczalnych wartości przemieszczeń lub odkształceń.
Funkcja wydzielająca jest spełniona jeżeli w określonym czasie przegroda zachowa szczelność ogniową (E), izolacyjność ogniową (I) i radiację ogniowa (W).

Powrót

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi