Leksykon budowlany

Akumulacja cieplna

Akumulacja cieplna ściany wynika bezpośrednio z pojemności cieplnej materiałów budowlanych użytych do jej wykonania i jest jednym z najważniejszych elementów komfortu mieszkania.

Wysoka akumulacja cieplna zapewnia stabilność cieplną przegrody budowlanej, a tym samym względnie stałą temperaturę powierzchni wewnętrznej ścian przy zmianach temperatur zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

Masywne ściany z silikatów bardzo dobrze akumulują ciepło, umożliwiając zniwelowanie skutków szybkich zmian temperatur w zimie, przy spadku, a latem przy wzroście temperatur na zewnątrz budynku. W zimie dokładne przewietrzenie pomieszczeń w prawidłowo ogrzewanym budynku ze ścianami z silikatów nie powoduje zauważalnego obniżenia temperatury powietrza. Podobnie w przypadku przerw w ogrzewaniu zmagazynowane w ścianach ciepło długi czas gwarantuje utrzymanie wysokiej temperatury powietrza w pomieszczeniach.

Na wielkość akumulacji cieplnej ścian zasadniczy wpływ ma pojemność cieplna materiałów zastosowanych do ich wykonania. Zastosowanie silikatów do wykonania wszystkich ścian w budynku w znaczącym stopniu zwiększa możliwość „magazynowania” ciepła w ścianach w zimie i zapewnienia chłodu w lecie.

Znaczenie akumulacji ciepła na ochronę termiczną w zimie związane jest z poczuciem komfortu ludzi przebywających w pobliżu ścian oraz ze zminimalizowaniem niebezpieczeństwa skraplania się pary wodnej na i w ścianie. Do ogrzania ścian wykorzystywane jest ciepło z różnych źródeł: system ogrzewania, oświetlenie, promieniowanie słoneczne, ludzie i zwierzęta przebywające w pomieszczeniu itp.

Akumulacja ciepła w ścianach zewnętrznych

  • W ścianie jednowarstwowej wykorzystywane jest tylko ok. 1/3 ściany
  • W ścianie z ociepleniem zewnętrznym „pracuje” cały przekrój muru
  • W ścianie z ociepleniem od wewnątrz i w ścianach szkieletowych tylko warstwa tynku wewnętrznego

Akumulacja ciepła w ścianach wewnętrznych wysoka masa przegrody wykonanej z silikatów daje im przewagę nad innymi materiałami  ściennymi -  wykorzystywany jest cały przekrój ściany.

Znaczenie akumulacji ciepła na ochronę termiczną w lecie przy znaczących różnicach temperatur nocy i dnia, długi czas nagrzewania się ciężkich, masywnych ścian powoduje z jednej strony tłumienie wahań fal temperatury powietrza zewnętrznego w porównaniu ze zmianą temperatury przegrody po stronie wewnętrznej, a z drugiej przesunięcie faz fal temperatury czyli opóźnienie z jakim dotrze podwyższona temperatura ze strony zewnętrznej do wewnętrznej.

Powrót

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi