Leksykon budowlany

Minimalne grubości ścian

Wartości minimalnych grubości ścian są określone w normie PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6- Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojnych i niezbrojonych konstrukcji murowych
Minimalna grubość ścian konstrukcyjnych z muru o wytrzymałości charakterystycznej:
• fk ≥ 5MPa wynosi 100mm
• fk < 5MPa wynosi 150mm

Minimalna grubość ścian usztywniających powinna wynosić 180mm.

W przypadku wyrobów produkowanych przez Grupę SILIKATY minimalna grubości konstrukcyjnych
(fk ≥ 5MPa) ścian silikatowych wynosi 120mm. Ograniczenie te wynika z produkowanego przez Grupę SILIKATY asortymentu.

Powrót

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi