Leksykon budowlany

Grupa elementów murowych

PN-EN 1996-1-1 Projekowanie konstrukcji murowych. Część1-1:Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbroonych konstrukcji murowych elementy murowe podzielono na 4 grupy, gdzie elementy murowe pełne i pionowo drążone podzielono na trzy grupy. Czwartą grupę stanowią elementy poziomo drążone. Kryterium podziału na poszczególne grupy jest objętość otworów liczona jako procentowy udział otworów w objętości brutto całego elementu. Objętość jednego otworu jest liczona analogicznie oraz zastępcza grubość ścianek elementu murowego liczona jako procentowy udział grubości ścianek w szerokości elementu murowego oraz grubość ścianek zewnętrznych i wewnętrznych. Wartości parametrów decydujących o przypisaniu do grupy zależą również od rodzaju materiału, z którego został wykonany element murowy.
Wszystkie elementy murowe produkowane w zakładach Grupy SILIKATY spełniają wymagania grupy 1 (wyjątkiem jest pustak wentylacyjny PW).

Powrót

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi