Leksykon budowlany

Kategoria elementów murowych

Podział elementów murowych na kategorie z uwagi na kontrolę jakości stosowaną w danym zakładzie produkcyjnym, ma swoje następstwo w określaniu częściowego współczynnika bezpieczeństwa
Do kategorii I zalicza się elementu murowe, których producent deklaruje że:

  • mają one określoną wytrzymałość na ściskanie
  • w zakładzie jest stosowana kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, że prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od wytrzymałości zadeklarowanej jest nie większe niż 5%.

Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość średnią, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione.
Zapewnienie, że prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od wytrzymałości zadeklarowanej jest nie większe niż 5%, wymaga prowadzenia bieżącej kontroli wytrzymałości produkowanych elementów murowych.
Jeżeli producent nie deklaruje, że dostarczone elementy murowe są kategorii I i podaje tylko średnią wytrzymałość na ściskanie, należy przyjąć że element jest kategorii II.
Wszystkie silikatowe elementy murowe produkowane przez Grupę SILIKATY sklasyfikowane są w kategorii I.

Powrót

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi