Leksykon budowlany

Rodzaje murów

Według PN-EN 1996-1-1  murem nazywamy materiał konstrukcyjny wykonany z elementów murowych, ułożonych w określony sposób i połączonych ze sobą zaprawą murarską.
Rodzaje muru:  

  • mur niezbrojony jest to mur bez zbrojenia lub ze zbrojeniem pomijanym w obliczeniach;
  • mur zbrojony jest to mur ze zbrojeniem, które zostało umieszczone w zaprawie murarskiej lub betonie zapewniając ich wzajemną współpracę;
  • mur skrępowany mur, który został skrępowany w płaszczyźnie (w pionie i w poziomie) przez konstrukcję żelbetową lub mur zbrojony;
  • mur sprężony mur, w którym zostały wprowadzone naprężenia ściskające przez zbrojenie sprężające.

Powrót

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi