Leksykon budowlany

Klasy ekspozycji

Ogólne zasady doboru elementów murowych ze względu na trwałość określa norma PN-EN 1996-2 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów w zależności od warunków środowiska w jakich będzie realizowany budynek dzieli się na pięć klas ekspozycji:

  • MX1: środowisko suche czyli wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych a także niepodlegające zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych 
  • MX2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń (MX2.1) lub środowisko mokre zewnętrzne łącznie z murem znajdującym się w nieagresywnym gruncie lub wodzie (MX2.2)
  • MX3: środowisko mokre z występującym mrozem i środkami odladzającymi. Środowisko wilgotne lub mokre (MX3.1), środowisko silnie mokre (MX3.2)
  • MX4: środowisko wody morskiej czyli mur pogrążony częściowo lub całkowicie w wodzie morskiej, mur położony w strefie bryzgów wodnych lub znajdujący się w powietrzu nasyconym solą.
  • MX5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe).

Wszystkie wyroby produkowane przez Grupę SILIKATY są mrozoodporne dlatego można je stosować w środowisku mokrym z występującym mrozem i środkami odladzającymi (MX3).

 

Powrót

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi