Leksykon budowlany

Rodzaje ścian

Wybrane rodzaje ścian (wg normy PN-EN 1996-1-1)

Ściana jednowarstwowa jest to ściana bez ciągłej spoiny podłużnej lub szczeliny na całej wysokości muru.

Ściana dwuwarstwowa- ściana składająca się z dwóch równoległych, pionowych warstw muru połączonych ze sobą trwale kotwami, tak aby przy przenoszeniu obciążenia przekrój ściany pozostawał płaski, ze spoiną podłużną między tymi warstwami.

Ściana szczelinowa jest to ściana składająca się z dwóch równoległych, pionowych warstw muru, połączonych ze sobą trwale kotwami, z których jedna lub obie przenoszą obciążenia pionowe; przestrzeń między obu warstwami stanowi szczelinę niewypełnioną, wypełnioną lub częściowo wypełnioną materiałem niekonstrukcyjnym.

Ściana konstrukcyjna- ściana, która oprócz ciężaru własnego przenosi dodatkowe obciążenia.

Ściana niekonstrukcyjna- ściana, która nie przenosi żadnych dodatkowych obciążeń poza ciężarem własnym. Można ją usunąć bez szkody dla nośności konstrukci budynku.

Powrót

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi