Leksykon budowlany

Mostek termiczny

Mostek termiczny nazywany również cieplnym jest to fragment konstrukcji budynku, który lepiej przewodzi ciepło niż pozostała część ściany. Przyczyny powstawania mostków termicznych mogą być różne np.: lokalne braki izolacji cieplnej lub jej pocienienie, przebicie warstwy izolacji płytą balkonową, osadzenie parapetu podokiennego itp. W przypadku powstanie mostka termicznego grozi nam niekontrolowana ucieczka ciepła z naszego budynku. W tych miejscach występuje punktowe wychładzanie się przegrody, obniżenie temperatury powierzchni. Zjawisko to ma negatywny wpływ na bilans cieplny budynku, powoduje straty energetyczne, a wychłodzenie się przegrody może doprowadzić do jej zawilgocenia przez wykraplanie się pary wodnej.

Powrót

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi