Leksykon budowlany

Aprobata techniczna

Aprobata Techniczna jest dokumentem, na podstawie którego, można stwierdzić przydatność danego wyrobu do stosowania w budownictwie oraz parametrów technicznych wyrobów, których ta Aprobata Techniczna dotyczy. Aprobata Techniczna jest wydawana dla nowych wyrobów jako czasowe odpowiedniki norm przedmiotowych.

W przypadku silikatów właściwości użytkowe określone są w normie PN-EN 771-2:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych Część 2: Elementy murowe silikatowe.
Zgodnie z przepisami wyroby produkowane przez Grupę SILIKATY dopuszczane są do obrotu na podstawie Deklaracji Właściwości Użytkowych.

Powrót

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi