Leksykon budowlany

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Wystawienie deklaracji właściwości użytkowych jest obowiązkiem producenta wyrobu i wynika z przepisów prawa. Jest to oświadczenie producenta, że wyrób budowlany wprowadzany przez niego do obrotu jest zgodny ze specyfikacją techniczną (normą lub aprobata techniczną). Dopiero po złożeniu tego oświadczenia producent może oznakować wyrób budowlany znakiem budowlanym lub oznakowaniem CE.
Element murowe należące do Grupy SILIKATY są wprowadzane do obrotu na podstawie deklaracji zgodności zgodnie ze wskazaniami określonymi w normie PN-EN 771-2:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych Część 2: Elementy murowe silikatowe. Oznakowane są znakiem CE.

Powrót

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi