Leksykon budowlany

Domieszki do zapraw

Domieszka do zaprawy - związek chemiczny, lub mieszanina związków chemicznych dodawana podczas wykonywania zaprawy w celu zmodyfikowania jej właściwości. Domieszkę dodaje się w ilości nie większej niż 5% masy cementu. Modyfikacja może dotyczyć stanu plastycznego i/lub stwardniałego.

Domieszka napowietrzająca - domieszka chemiczna umożliwiająca wprowadzenie podczas mieszania, określonej ilości drobnych, równomiernie rozmieszczonych pęcherzyków powietrza, które pozostają w betonie stwardniałym. Wprowadzenie powietrza do betonu lub zaprawy wiąże się ze spadkiem parametrów mechanicznych. Obniżeniu ulega wytrzymałość na ściskanie i zginanie. Spada także przyczepność zaprawy do podłoża. W przypadku przedozowania może wystąpić całkowita utrata przyczepności zaprawy do cegły - cegły dają się wyciągać z muru „gołymi rękami”.

Powrót

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi