Leksykon budowlany

Gęstość objętościowa wyrobu

Gęstość (masa właściwa) jest to masa jednostki objętości materiału bez uwzględnienia porów w jego wnętrzu.

Gęstość objętościowa (pozorna) jest to masa jednostki objętości materiału wraz z zawartymi w nim porami. Jej wartość zależy od struktury materiału budowlanego. Jednostka miary to kg/m3.


Gęstość objętościowa pozorna potrzebna jest do obliczania obciążeń elementów budynku. Na jej podstawie można określać w przybliżeniu też inne cechy materiałów budowlanych jak np. izolacyjność akustyczną, wytrzymałość czy izolacyjność termiczna.

Gęstość podawana jest najczęściej w stanie suchym.

Dla celów praktycznych ważna jest również gęstość w stanie użytkowym. Jest ona związana z cechami określającymi możliwą zawartość wody w materiale.

Producent powinien deklarować minimalną i maksymalną wartość gęstości brutto w stanie suchym.

Klasyfikacja elementów murowych silikatowych według gęstości brutto w stanie suchym:

Klasa gęstości w stanie suchym Zakres gęstości brutto w kg/m3
2,4 >2200
2,2 2010 - 2000
2,0 1810 - 2000
1,8 1610 - 1800
1,6 1410 - 1600
1,4 1210 - 1400
1,2 1010 - 1200
10 905 - 1000

 

Powrót

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi