Stowarzyszenia

H+H Silikaty Sp. z o.o. w toku jest członkiem Stowarzyszenia "Białe Murowanie" oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Silikatów (ECSPA)

 

  • Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe murowanie”.

    Jest to organizacja zrzeszająca producentów wyrobów wapienno-piaskowych, czyli silikatów i betonu komórkowego. Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie oraz pogłębianie wiedzy dotyczącej produkcji i zastosowania wyrobów z betonu komórkowego i silikatowych w budownictwie oraz ich wpływu na środowisko naturalne. Więcej informacji na www.bialemurowanie.pl

 

  • Europejskie Stowarzyszenie Producentów Silikatów (ECSPA)

    Stowarzyszenie zostało założone w 1989 roku, w jego skład wchodzą przedstawiciele krajowych organizacji producentów silikatów w Europie. ECSPA zajmuje się problemami powszechnymi dla całej europejskiej branży silikatowej. Daje ekspertom krajowym możliwość wymiany doświadczeń m.in. w zakresie technologii i rozwoju produktu, a także wspiera i angażuje się w działania badawczo-rozwojowe.

    Stowarzyszenie jest uczestnikiem konsultacji i ma swój wkład w opracowywaniu europejskich norm budowlanych dotyczących zakresu konstrukcji murowych.

    Więcej informacji na www.ecspa.org

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi